Tag Archives: Thủy Đậu

Bệnh zona kéo dài bao lâu?

Bệnh Zona kéo dài bao lâu

Bệnh zona là một phát ban ngứa, rát và đau đớn thường do virus varicella-zoster gây ra. Đây là bệnh cùng một loại virus gây bệnh thủy đậu. Nếu bạn đã từng bị thủy đậu, virus có thể kích hoạt lại dưới dạng bệnh zona. Không biết tại sao virus …

Xem Thêm »

Sàng lọc Virus Varicella Zoster trong thai kỳ

Biến chứng khi mẹ mang thai bị nhiêm Virus Varicella Zoster

Chẩn đoán nhiễm virus Varicella Zoster thường là chẩn đoán lâm sàng dựa trên tổn thương mụn nước đặc trưng. Những tổn thương này có thể lan tỏa trong bệnh thủy đậu đồng thời có thể gây viêm thần kinh trong bệnh zona Virus Varicella Zoster (VZV) là gì? Virus …

Xem Thêm »